Anmeld arbejdsskade online dating ms word size reducer online dating

Når der er sket en arbejdsulykke på virksomheden, har I som arbejdsgivere pligt til at anmelde den digitalt senest ni dage efter skadelidtes første fraværsdag, hvis medarbejderen ikke er i stand til at arbejde i mindst en dag ud over tilskadekomstdagen.Anmeldelsen sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at medarbejderen eventuelt kan søge erstatning.Her kan I se en oversigt over, hvad I skal oplyse, og hvad I selv kan vælge, om I vil oplyse.Disse oplysninger skal I altid give: EASY indeholder desuden mulighed for to virksomhedsspecifikke lister, som virksomheden kan bestemme, om I skal angive.Såfremt din sygdom enten ikke står på listen eller hvis arbejdsgivers forsikringsselskab får bevist at din sygdom ikke er på listen, så er der en ekstra erstatningsadgang som hedder ”anden sygdom”.Her er det dig som skadelidte, der skal løfte bevisbyrden for, at din sygdom er en erhvervsbetinget sygdom, selvom den ikke fremgår af listen.EASY er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker. I kan også benytte et andet system til anmeldelse af arbejdsulykker, som har integrationsaftale med EASY.I får adgang til EASY via og skal bruge mindst én Nem ID medarbejdersignatur med rettigheder til EASY. Læger og tandlæger skal anmelde erhvervssygdomme digitalt via EASY på https://erhvervssygdomme.dk/ess/.

I dette tilfælde, kan anmeldelsen udføres ved telefonisk at kontakte arbejdsskadestyrelsen.

En arbejdsskade kan være 2 ting, enten en arbejdsulykke eller en erhvervsbetinget sygdom.

Hvis man ser på den erstatningsmæssige del, så udregnes de 2 typer på samme måde.

EASY sender automatisken kvittering til den tilskadekomnes digitale postkasse.

Hvis vedkommende ikke har digital post (fx ikke har CPR-nummer), skal anmelderen udlevere en kopi af anmeldelsen.

Leave a Reply